W celu realizacji zadań ustawowych gminy oraz wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa w Urzędzie Gminy Narew przetwarzane są zbiory danych osobowych. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz 1182 z późn. zm.) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Narew.

Adres siedziby administratora danych: ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew.

Cel zbierania danych osobowych: realizacja zadań ustawowych gminy oraz wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Dane osobowe mogą być zbierane dobrowolnie lub może być obowiązek podania danych wynikający z określonych przepisów prawa.

 

Zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.) w Urzędzie Gminy Narew prowadzony jest rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych. Rejestr ten jest prowadzony w formie papierowej, jest on jawny i dostępny w siedzibie administratora danych:

Urząd Gminy Narew
ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew
Referat Organizacyjny, pokój nr 15