Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

narew herbInformacja Wójta Gminy Narew o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

narew herb

W naszej gminie trwają BEZPŁATNE szkolenia w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych „Ja w Internecie”. Szkolenia przeznaczone są dla osób dorosłych powyżej 25. roku życia. Tematyka szkoleń to: „Moje Finanse i Transakcje w Sieci”, „Mój biznes w sieci”, „Rodzic w Internecie”, „Rolnik w Sieci”, „Kultura w Sieci”.

narew herb

W związku z prośbą Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w imieniu Rady Gminy Narew zwracam się do rolników i pszczelarzy o zajęcie stanowiska w sprawie...

narew herbZapraszamy na bezpłatne szkolenie na temat: "Zasady przyznawania płatności obszarowych w roku 2019"

narew herbKrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w okresie luty-kwiecień 2019 r. organizuje cykl bezpłatnych szkoleń dotyczących zagadnień związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii pod hasłem "OZE-szansa na innowacyjne rolnictwo" W województwie podlaskim szkoleniowe to odbędzie się 27.02.2019 r. w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

narew herbInformujemy, iż w dniu 21 lutego 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się V sesja  Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb

ZARZĄDZENIE NR 21/19

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 1 lutego 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Narew.

narew herb

Wójt Gminy Narew podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Narwi został wywieszony na okres 21 dni / od dnia 05 lutego do dnia 26 lutego b.r. / wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości:

narew herb o konsultacjach społecznych z mieszkańcami sołectw Koźliki i Gorodczyno w przedmiocie połączenia tych sołectw i utworzenia sołectwa Gorodczyno oraz nadania mu statutu.

 

narew herbWójt Gminy Narew informuje o kryteriach postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do publicznego przedszkola i do publicznej szkoły podstawowej oraz niezbędnych dokumentach i liczbie punktów możliwych do uzyskania za poszczególne wymogi.

narew herbInformacja Wójta Gminy Narew o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

narew herbInformujemy, iż w dniu 31 stycznia 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się IV sesja  Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herbZawiadomienie Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 11 stycznia 2019 roku o podjęciu przez Radę Miejską uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabłudów.

narew herbInformacja dla włąścicieli i zarządców nieruchomości o obowiązku odśnieżania dachów i elementów elewacji budynków.

narew herbW dniu 19 stycznia 2018r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie nieczynny. Samowolne pozostawienie odpadów podlega karze na podstawie art.10 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

narew herbZaproszenie do składania ofert na dostawę komputerów przenośnych oraz oprogramowania.