Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

narew herb o konsultacjach społecznych z mieszkańcami sołectw Koźliki i Gorodczyno w przedmiocie połączenia tych sołectw i utworzenia sołectwa Gorodczyno oraz nadania mu statutu.

 

narew herbWójt Gminy Narew informuje o kryteriach postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do publicznego przedszkola i do publicznej szkoły podstawowej oraz niezbędnych dokumentach i liczbie punktów możliwych do uzyskania za poszczególne wymogi.

narew herbInformacja Wójta Gminy Narew o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

narew herbInformujemy, iż w dniu 31 stycznia 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się IV sesja  Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herbZawiadomienie Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 11 stycznia 2019 roku o podjęciu przez Radę Miejską uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabłudów.

narew herbInformacja dla włąścicieli i zarządców nieruchomości o obowiązku odśnieżania dachów i elementów elewacji budynków.

narew herbW dniu 19 stycznia 2018r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie nieczynny. Samowolne pozostawienie odpadów podlega karze na podstawie art.10 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

narew herbZaproszenie do składania ofert na dostawę komputerów przenośnych oraz oprogramowania.

logo recyclingNowy hamonogram odbioru odpadów komunalnych selektywnych i niesegregowanych na terenie Gminy Narew w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku.

narew herbZaproszenie do składania ofert na odławianie i utrzymanie bezdomnych psów z terenu Gminy Narew. Aktualizacja zapytania 15 stycznia 2019 r.

narew herbZaproszenie do składania ofert na dostawę komputerów przenośnych oraz oprogramowania.

narew herbObwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 2 stycznia 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego.

narew herbObwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 2 stycznia 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego.

narew herbZaproszenie do składania ofert na remont, modernizację oraz bieżącą konserwację dróg gminnych.

narew herbZaproszenie do składania ofert na usługę odławiania, odbierania bezpańskich psów.

narew herbZaproszenie do składania ofert na dostawę szaf i szafek na potrzeby Urzędu Gminy.

narew herbInformacja o przyznaniu stypendium Wójta Gminy Narew.

narew herbOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Narew.

narew herbZaproszenie do składania ofert na sprzedaż i montaż drzwi z obróbką w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi.

narew herbZapytanie o cenę na usługę związaną zdostawą biletów miesięcznych oraz przewozem uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi.