Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

narew herb

nt. transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

narew herb

Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski (z wyjątkiem m.st. Warszawy) w czterech obszarach tematycznych.

narew herb

Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Narwi 

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herbRealizując ustawowy obowiązek wynikający z art. 38 i 42 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2020, poz. 1076), Starostwo Powiatowe w Hajnówce inicjuje kolejną kampanię informacyjną z zakresu praw konsumenta – 12 porad na 12 miesięcy

narew herbInformujemy, iż w dniu 30 grudnia 2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XXV sesja  Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb

Decyzja o zamknięciu urzędu została podjęta z uwagi na fakt, że Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia przypada w sobotę.

narew herb

w dniu 16.12.2020 r.  z wodociągu Narew, spowodowaną usuwaniem awarii. Przerwa dotyczy miejscowości: Narew ul. Bielska, Doratynka, Skaryszewo, Kaczały, Janowo, Gradoczno,

narew herb

Mając na względzie rozwój mobilności oraz innowacyjności, Powiat Hajnowski jest partnerem w międzynarodowym projekcie badawczym MARA – Mobility and Accessibility in Rural Areas – New approaches for developing mobility concepts in remote areas.

narew herb

o przerwie w dostawie wody w dniu 02.12.2020 r. od godz. z wodociągu Narew, spowodowaną usuwaniem awarii. Przerwa dotyczy miejscowości: Doratynka, Skaryszewo, Kaczały, Janowo, Gradoczno,

narew herbInformujemy, iż w dniu 30 listopada  2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XXI sesja  Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb

serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu hajnowskiego do udziału w nieodpłatnym webinarium.

narew herb

na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Narew położonej w obrębie wsi Doratynka oznaczonej nr 95/1

narew herb

Zachęcamy: gospodarstwa rolne (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. dopłata do oprocentowania kredytu obrotowych).

narew herb

W dniu 25 sierpnia 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 października 2020 r.