Ogłoszenia

narew herb

Praca zdalna z uczniem w czasie zawieszenia zajęć w szkołach

narew herb

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę....

narew herb

Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce

narew herb

Urzędu Gminy Narew i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi

narew herb

Urzędu Gminy Narew i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi

narew herb

w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad, związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujących na terenie Gminy Narew

narew herb

W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa

narew herb

w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

narew herb

Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi i Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi od dnia 12 marca 2020 r.

narew herb

W związku z powyższym w dniach 12 - 25 marca 2020 r. w Narwiańskim Ośrodku Kultury w Narwi ODWOŁUJE SIĘ WSZYSTKIE ZAJĘCIA, WARSZTATY, SPOTKANIA, IMPREZY KULTURALNE itp

narew herb

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania placówek systemu oświaty w Polsce od dnia 12.03.2020 r. do dnia 25.03.2020 r. informujemy, że:

narew herb

Important information in other languages