Ogłoszenia

narew herbW związku z awarią wozu asenizacyjnego opróżnianie bezodpływowych zbiorników przez Gminę Narew zostaje wstrzymane do odwołania.

chor anninoFundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce, Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi oraz Narwiański Ośrodek Kultury zapraszają na koncert w wykonaniu Młodzieżowego Chóru ‘Annino’ z Moskwy (Rosja).

narew herbWójt Gminy Narew podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Narwi został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

narew herbObwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 8 maja 2018 roku o wydaniu decyzji.

narew herbWójt Gminy Narew na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018r, poz. 121/ informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń listy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

kowr logoKrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje maturzystw o Programie Stypendiów Pomostowych 2018/2019.

narew herbZaproszenie do składania ofert na remont dróg gminnych w Gminie Narew.

dzialaj lokalnie logoStowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska działając jako Ośrodek Działaj Lokalnie ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu "Działaj Lokalnie X" edycja 2018.

region logoDo regionu Puszczy Białowieskiej zapraszamy tych wszystkich, którzy chcą znaleźć własny, naturalny rytm życia, który od wieków był zgodny z rytmem przyrody.

narew herbZarząd Kola Łowieckiego "Łabędź" w Narwi podaje dane osób wyznaczonych do szacowania szkód w uprawach rolnych.

krusPlacówka Terenowa KRUS w Hajnówce informuje o organizowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci rolników urodzonych w latach 2003 – 2011 (7 – 15 lat) i podlegających ubezpieczeniu w KRUS.

rocznica 3 majaWraz z Narwiańskim Ośrodkiem Kultury serdecznie zapraszamy na uroczyste obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

narew herbW dniach 30 kwietnia - 5 maja 2018r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie nieczynny. Samowolne pozostawienie odpadów podlega karze na podstawie art.10 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

logo wodociagiWodociągi Podlaskie Sp. z o. o. informują o podjętych działaniach naprawczych mających na celu doprowadzenie wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

narew herbZaproszenie do składania ofert na remont drogi gminnej w miejscowości Narew.

narew herbZaproszenie do składania ofert na remont świetlicy wiejskiej w Gorodczynie.

narew herbZaproszenie do składania ofert na remont świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach.

narew herbZapraszamy do udziału w programach aktywizacji zawodowej. Kursy są dofinansowane ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich. Szerokoa rozpiętość tematyczna sprawi, że każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie.

narew herbObwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 18 kwietnia 2018 roku o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

narew herbInformujemy, iż w dniu 25 kwietnia 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Narew VII kadencji.