Ogłoszenia

narew herbGmina Narew zaprasza do składania ofert na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru przebudowy nawierzchni ulicy we wsi Soce.

narew herb22 lipca 2017r. odbędzie się "Letni rajd Nordic Walkind >Cztery pory roku w krainie puszczy i żubra< dla Lenki Franciszkiewicz"

puw logoObwieszczenie Wojewody Podlaskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego.

narew herbW związku z awarią łączy telefonicznych Podlaski Urząd Wojewódzki podaje tyczasowe, awaryjne numery telefonów do poszczególnych wydziałów.

fio logoFundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO wraz z Partnerem Łomżyńskim Forum samorządowym ogłasza nabór do Konkursu 2/2017 na mikrodotację w kwocie do 5000 zł w ramach „Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji – II edycja”.

hdk logoJuż po raz IV w Hajnówce będzie miał miejsce Międzynarodowy Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Bułata Okudżawy „Wiara, Nadzieja, Miłość”

hdk logoHajnowski Dom Kultury zaprasza na Koncert Wakacyjny z okazji rozpoczęcia wakacji 2017.

pol wie logoFundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

krusList Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w sprawie zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, zapewnieniu dzieciom opieki dorosłych podczas lata i nie angażowaniu do prac zawartych w wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych.

narew herbOgłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane: przebudowa nawierzchni ulicy w istniejącym pasie drogowym w miejscowości Soce, gmina Narew na odcinku od km 0+000 do km 0+903 (Zadanie 1).

arr logoAgencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że do dnia 11 lipca 2017 r. można składać Wnioski o udzielenie pomocy w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce.

narew herbGmina Narew zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji przebudowy ulic na terenie miejscowości Narew.

kas logoKrajowa Administracja Skarbowa przestrzega przed wprowadzaniem do sprzedaży na lokalnych imprezach plenerowych nielegalnego alkoholu.

narew herbDzień otwarty w delegaturach Krajowego Biura Wyborczego

narew herbInformujemy, iż w dniu 26 czerwca 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Narew VII kadencji.

narew herbPrzewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy informuje o zwołaniu posiedzenia Komisji.

narew herbPrzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów informuje o zwołaniu posiedzenia Komisji.

narew herbGmina Narew zaprasza do składania ofert na remont elewacji budynku Urzędu Gminy Narew.

Informacja Powlogo wetiatowego Lekarza Weterynarii o wystąpieniu afrykańskiego pomoru świń.

logo pgeInformacja PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok o przerwach w dostawie energii elektrycznej w Gminie Narew w dniach 19-20 czerwca 2017 roku.