Ogłoszenia

narew herb

Dot.: II Ogólnopolskiego Konkursu Testowego z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym

narew herb

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza

narew herb

Dnia 15 października 2021r. Wojewoda Podlaski powołał komisie ds oszacowania strat na obszarach dotkniętych deszczem nawalnym w dniach od 20 lipca do 10 sierpnia 2021 roku na terenie Gminy Narew.

narew herb

to akcja promująca kino niezależne, a zarazem swoista platforma filmu autorskiego, i artystycznego.

narew herb

przedstawiamy informację Biura Programu "Niepodległa", dotyczące dorocznej akcji "Niepodległa do hymnu".

narew herb

zajęcia plastyczne i rękodzielnicze dla dzieci

narew herb

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej z woj. podlaskiego, w tym Przedsiębiorstwa Społeczne, Fundacje, Stowarzyszenia, Spółdzielnie Socjalne, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w projekcie pn. „Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej