Ogłoszenia

narew herbObwieszczenie Wójta Gminy Narew z dnia 20 października 2017 roku o wydaniu decyzji.

narew herbZaproszenie do składania ofert na sprzedaż i dostawę węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2017/2018 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi.

hdk logoHajnowski Dom Kultury serdecznie zaprasza na koncert Niemen Akustycznie, który odbędzie się dnia 12 listopada 2017r (niedziela) o godz. 18.00. Bilety do nabycia w sekretariacie HDK.

logo ukeInformacja Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na temat rozbudowy sieci Internetu szerokopasmowego.

festiwal uk kult logo26 października o godzinie 17:00 w remizie OSP w Narwi w ramach Festiwalu Kultury Ukraińskiej na Podlasiu odbędzie się koncert Trio "Żywycia" z Zori na Ukrainie oraz Kwartetu "Akkołada" z Małoryty na Białorusi. 29 października o godzinie 18:00 koncert w Hajnowskim Domu Kultury.

logo lasyInformacja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych o działaniach naprawczych w Puszczy Białowieskiej.

ohp logoCK OHP w Hajnówce prowadzi rekrutację młodzieży do udziału w projekcie "Od szkolenia do zatrudnienia" w ramach programu „Gwarancje dla Młodzieży”.

logo pgeInformacja PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok o przerwach w dostawie energii elektrycznej w Gminie Narew w dniach 24 i 27 października 2017 roku.

narew herbObwieszczenie o postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 października 2017 roku.

narew herbZaproszenie do składania ofert na przebudowę drogi gminnej położonej w obrębie geodezyjnym Rybaki, wieś Gramotne.

narew herbZaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku sportowo – dydaktycznym.

narew herbObwieszczenie o postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 października 2017 roku.

narew herbZarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi serdecznie zaprasza mieszkańców gmin Stowarzyszenia do udziału w projekcie pn.: „Aktywna integracja szansą na sukces” w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji RPO WP 2014 -2020.

logo pgeInformacja PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok o przerwach w dostawie energii elektrycznej w Gminie Narew w dniu 18 października 2017 roku.

plakat filmowa jesien15 października 2017 (niedziela), o godz. 16.00 w Narwiańskim Ośrodku Kultury Odbędzie się koncert otwierający Muzyczno - FilmowąJesień w Narwi. Wystąpi Zmicier Wajciuszkiewicz.

narew herbPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce udostępnił ocenę jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Narew.

narew herbObwieszczenie o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Narew z dnia 3 października 2017 roku.

narew herbProgram Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji iz poszanowaniem godności osób uprawnionych.

logo pgeInformacja PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok o przerwach w dostawie energii elektrycznej w Gminie Narew w dniu 13 października 2017 roku.

narew herbDnia 7 paździenika 2017r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie nieczynny. Samowolne pozostawienie odpadów podlega karze na podstawie art.10 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.