Ogłoszenia

narew herb

mistrzostwa Gminy Narew w szachach i warcabach

narew herb

konsultacje społeczne projektu Planu przeciwpożarowego zabezpieczenia i gaszenia pożarów lasu dla polskiej części Transgranicznego Obiektu Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest oraz Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko.

narew herb

Wójt Gminy Narew ogłasza konsultacje dotyczące projektu programu współpracy Gminy Narew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanymi w dalszej treści programu „Organizacjami” na lata 2022-2024, zwanego dalej „Programem”.

narew herb

ankieta pod tytułem "Badanie opinii rolników - zagadnienia melioracyjne"

narew herb

Od 1 stycznia wzrosły stawki odbioru odpadów z 15 zł na 25 zł od mieszkańca.

narew herb

z terenu Gminy Narew na I - VIII 2022

narew herb

Informuję, że dzień 7 stycznia 2022r. (piątek) w Urzędzie Gminy Narew jest dniem wolnym od pracy

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb

SKŁADANIA DEKLARACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

narew herbInformujemy, że na stronie internetowej Nadleśnictwa Żednia w zakładce „Lasy HCVF" prowadzone są konsultacje społeczne w zakresie zmiany powierzchni referencyjnych (ONG)...

narew herbUrząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej.

narew herbW dniu 24 grudnia 2021r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów znajdujący się przy ulicy A. Mickiewicza 18 w Narwi będzie nieczynny.

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.