Informacja PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok o przerwach w dostawie energii elektrycznej w Gminie Narew w dniach 1 oraz 4 października 2018 roku. Wyłączenia dotyczą miejscowości Łosinka i Puchły.

HARMONOGRAM WYŁĄCZEŃ ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

DATA
ROZPOCZĘCIA
DATA
ZAKOŃCZENIA
GODZINY OBSZAR STACJA
 2018-10-01
7:30
2018-10-01
14:00
6,5

Łosinka
(n-ry nieparzyste od 57 do 71,
n-ry parzyste od 34 do 62)

03-1387
2018-10-03
7:30
2018-10-03
14:00
6,5

Puchły
(posesja nr 62 oraz działki rekreacyjne)

03-1691

 

Dodatkowe informacje można uzyskać – tel. 85 7405334, 85 7405043 lub 991.

Informacja o wyłączeniach podana jest również w Internecie na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl.