Informacja PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok o przerwach w dostawie energii elektrycznej w Gminie Narew w dniach 17 -  20 września 2018 roku. Wyłączenia dotyczą miejscowości Krzywiec, Białki, Ancuty, Narew i Koźliki.

HARMONOGRAM WYŁĄCZEŃ ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

DATA
ROZPOCZĘCIA
DATA
ZAKOŃCZENIA
GODZINY OBSZAR STACJA
 2018-09-17
14:00
2018-09-17
18:00
4

Krzywiec
(n-ry nieparzyste od 41 do 71,
n-ry parzyste od 56 do 98)

03-825
2018-09-18
8:00
2018-09-18
12:00
4

Białki
(n-ry nieparzyste od 1 do 39,
n-ry parzyste od 2 do 56)

03-1397
2018-09-18
11:00
2018-09-18
15:00
4 Ancuty 03-522
2018-09-20
8:00
2018-09-20
12:00
4 ul. Bielska
(n-ry nieparzyste od 19 do 59,
n-ry parzyste od 44 do 80)
03-1586
2018-09-20
11:00
2018-09-20
15:00
4 Koźliki 03-898

 

Dodatkowe informacje można uzyskać – tel. 85 7405334, 85 7405043 lub 991.

Informacja o wyłączeniach podana jest również w Internecie na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl.