Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa mikrobiologicznego owoców i warzyw

Występowanie zatruć pokarmowych u ludzi może być związane z obecnością wirusów w żywności i wodzie. Żywność zarówno pochodzenia zwierzęcego jak i roślinnego może zostać zanieczyszczona przez kontakt z osobami chorymi, jak również przez skażoną wodę, glebę, urządzenia lub opakowania.

Bardzo często do zachorowań dochodzi po spożyciu żywności takiej jak świeże owoce jagodowe (truskawki, porzeczki, maliny) i warzywa.

W większości krajów Unii Europejskiej stwierdzono w ostatnich latach wzrost zachorowań wywołanych spożyciem żywności zanieczyszczonej wirusami.

Do zakażenia produktów żywnościowych może dojść na każdym etapie pozyskania i przetwórstwa żywności: uprawy, zbioru, przetwarzania, dystrybucji oraz przygotowywania posiłków.

Celem uniknięcia ww. zachorowań konieczne jest zachowanie podstawowych zasad higieny na etapie zbioru, skupu, przetwarzania, dystrybucji oraz przygotowywania posiłków i spożywania surowych owoców i warzyw.

Podstawowe zalecenia zostały przedstawione w załączonych ulotkach:

Zalecenia dla plantatorów w celu ograniczenia zanieczyszczenia owoców i warzyw drobnoustrojami chorobotwórczymi na etapie zbioru.

Zalecenia dla prowadzących punkty skupu w zakresie bezpieczeństwa mikrobiologicznego owoców i warzyw.

Zalecenia dla przetwórców w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego owoców i warzyw.

Zalecenia dla konsumentów w zakresie bezpieczeństwa spożycia owoców i warzyw.

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Hajnówce