Sprzedam ok. 70 ha ziemi w gminie Narew. Cena 1 ha - 26 000 zł
(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100 za hektar).

    • obręb Trześcianka
      • działka nr 4, 5/15
    • obręb Soce
      • działka nr 600, 601, 605, 609/1, 609/2, 795

 

Kontakt:

tel.: 501 503 783