Informacja PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok o przerwach w dostawie energii elektrycznej w Gminie Narew w dniach 20 i 24 listopada 2017 roku. Wyłączenia dotyczą miejscowości Doratynka, Tyniewicze Małe, Makówka, Puchły, Soce, Trześcianka, Ancuty, Saki, Iwanki, Rohozy, Waniewo.

HARMONOGRAM WYŁĄCZEŃ ENERGII ELEKTRYCZNEJ:


pge 20171117

 

Dodatkowe informacje można uzyskać – tel. 85 7405334, 85 7405043 lub 991.

Informacja o wyłączeniach podana jest również w Internecie na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl.