Narew dnia 2019.03.14

GK.6840.1.2019

INFORMACJA

     Wójt Gminy Narew na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j Dz.U.z 2018r. poz.2204 z późń. zmianami/informuje, że na tablicy ogłoszeń w lokalu Urzędu Gminy w Narwi ul. Mickiewicza 101 zostaje wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 20 marca 2019r. do 10 kwietnia 2019r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie wsi:

- obreb Waniewo - działki oznaczone nr : 542/1 opow. 0,50ha i 586/2 o pow. 1,08ha,

    Szczegółowych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w wykazach można zasięgnąć w Urzędzie Gminy w Narwi, ul. Mickiewicza 101 lub na bip.ug.narew.wrotapodlasia.pl

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz