W związku z awarią wozu asenizacyjnego
opróżnianie bezodpływowych zbiorników przez Gminę Narew
zostaje wstrzymane do odwołania.