W nawiązaniu do informacji opublikowanej przez francuski instytut ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego (IRSN - L'Institut de Radioprotection et de Surete Nucleare), uprzejmie informujemy, że śladowe ilości izotopu jodu-131 wykryte w okresie 9-16 stycznia br. na terenie Polski nie stanowią żadnego zagrożenia dla ludzi i środowiska.

Szef Zmiany Służby Dyżurnej RCB

Anna Świerczewska