Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych i selektywnych
  na terenie Gminy Narew w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2016r.
DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ

 
MIEJSCOWOŚCI: Ancuty, Białki, Cisy, Iwanki, Ogrodniki, Paszkowszczyzna, Puchły, Rohozy, Saki, Soce, Trześcianka, Waniewo.
Rodzaj odpadu 
Miesiące
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Data
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemniki
28
25 29
27 24 29
Selektywne odpady komunalne - worki żółty, niebieski, zielony i czarny
28 25
29
27 24
29
Selektywne odpady komunalne - odpady zielone (worek brązowy)
12,28
9,25
13,29
11,27 -
-
 
MIEJSCOWOŚCI: Bruszkowszczyzna, Chrabostówka, Cimochy, Doratynka, Gorędy, Gorodczyno, Gradoczno, Gramotne, Gorodzisko, Hajdukowszczyzna, Istok, Janowo, Kaczały, Kotłówka, Koweła, Koźliki, Kutowa, Krzywiec, Lachy, Łopuchówka, Łosinka, Makówka, Nowiny, Odrynki, Podborowisko, Przybudki, Radźki, Rybaki, Skaryszewo, Tyniewicze Duże, Tyniewicze Małe, Usnarszczyzna, Waśki, Zabłocie.
Rodzaj odpadu 
Miesiące
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Data
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemniki
29
26
30
28 25 30
Selektywne odpady komunalne - worki żółty, niebieski, zielony i czarny
29 26 30 28 25
 30
Selektywne odpady komunalne - odpady zielone (worek brązowy)
13,29
10,26
14,30
12,28 -  -
    
MIEJSCOWOŚCI: Narew - ulice.  
Rodzaj odpadu 
Miesiące
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Data
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemniki
28
25
29
27 24 29
Selektywne odpady komunalne - worki żółty, niebieski, zielony i czarny
28 25
29 27 24
29
Selektywne odpady komunalne - odpady zielone (worek brązowy)
12,28
9,25
13,29 11,27 - -
 
 
Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych i selektywnych
  na terenie Gminy Narew w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2016r.
DLA ZABUDOWY WIELORODZINNEJ
 
Rodzaj odpadu 
Miesiące
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Data
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Narwi,
Wspólnoty mieszkaniowe: ul. Mickiewicza 101C, 101D, 101E, 32, 81A, ul. Bielska 84 i 88
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemniki 4,18 8,22 5,19 3,17 7,21 5,19
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Narwi,
Wspólnoty mieszkaniowe: ul. Mickiewicza 101C, 101D, 101E, 81A
Selektywne odpady komunalne - pojemniki na tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe
4,18
1,16
2,19
3,18
4,22
5,20
Selektywne odpady komunalne - pojemniki na papier, tekturę i tekstylia
12,26
9,23
6,27
11,25 8,22
6,20
Selektywne odpady komunalne - pojemniki na szkło
5,27
10,29
8,28
4,26
3,23
8,28
Wspólnoty mieszkaniowe: ul. Mickiewicza 32, ul. Bielska 84 i 88
Selektywne odpady komunalne - worki brązowe lub białe
(odpady zielone)
12,28
9,25 13,29
11,27
-
-
 Selektywne odpady komunalne - worki żółty, niebieski, zielony, czarny i brązowy 28
25 29
27
24
29
 

HARMONOGRAMY DO POBRANIA (pdf)