4 października 2009 roku w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu odbyło się podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim w 2009 roku.

Konkurs zbytków drewnianych 

W tym roku II nagrodę w wysokości 3 tys. zł przyznano Panu Janowi Pogorzelskiemu – właścicielowi starego domu drewnianego znajdującego się we wsi Makówka. Pierwsze miejsce w konkursie zdobył za zespół obiektów drewnianych we wsi Czyże.

Konkurs zbytków drewnianych 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Na podstawie: www.muzeumrolnictwa.pl