Narew, 17 września 2018 r.

 

Or.271.38.2018

Gmina Narew informuje, że w związku z prowadzonym postepowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty równowartości 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

„Dostawa, montaż i konserwacja systemu transmisji audio-video
obrad Rady Gminy Narew w Internecie wraz z systemem zarządzania obradami”

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 1. Przedmiot zamówienia:
  Dostawa, instalacja i konserwacja systemu transmisji audio-video obrad Rady Gminy Narew w Internecie wraz z systemem zarządzania obradami obejmującego:
  1. system transmisji obrad:
   1. w oparciu o darmowy streaming do serwisu YouTube oraz na inne serwery (obsługa przynajmniej 2 serwerów)
   2. jedna kamera, z możliwością montażu do sufitu lub ściany, rejestrująca obraz i dźwięk, z możliwością podpięcia zewnętrznego dodatkowego mikrofonu
   3. możliwość sterowania transmisją z komputera
   4. archiwizacja transmisji na nośniku (dysk, karta pamięci)
   5. opcjonalnie możliwość prezentacji punktów obrad oraz wyników głosowań podczas transmisji
  2. system do obsługi posiedzeń i głosowań:
   1. możliwość głosowania i obsługi posiedzenia za pomocą tabletu
   2. możliwość prezentacji kolejnych punktów oraz wyników głosowań za pomocą rzutnika
   3. możliwość przeglądania dokumentacji archiwalnych posiedzeń i głosowań
   4. 15 tabletów spełniających wymagania oprogramowania, o poniższych parametrach
    • System Android
    • przekątna 8-10 cali
    • opcjonalnie wbudowany modem 3G
   5. rzutnik z możliwością montażu do sufitu lub ściany
   6. automatyczny ekran do rzutnika z możliwością montażu do sufitu
  3. oraz przeszkolenie użytkowników.
 2. Cel zamówienia: Wybór zleceniobiorcy do realizacji relacji.
 3. Termin realizacji zamówienia: Wymagany: październik 2018 r.
 4. Sposób przygotowania oferty: Zgodnie z formularzem ofertowym, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do zapytania.
 5. Kryterium wyboru oferty: cena - 100%.
 6. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę cenową należy złożyć w terminie do 25 września 2018 r. w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie Urzędu Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101 pok. nr 16 do godziny 14.00 w kopercie z napisem:
  Zapytanie ofertowe nr Or.271.35.2018
  „Dostawa, montaż i konserwacja systemu transmisji audio-video obrad Rady Gminy Narew w Internecie wraz z systemem zarządzania obradami.
  ”Nie otwierać przed dniem 25.09.2018 r. godz. 14.30.”
  Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.
  Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
  Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
 7. Zapytania o przedmiot zamówienia:
  Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Maciej Snitkowski, tel. 085 6816816,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 8. Miejsce i termin otwarcia ofert:
  Oferty zostaną otwarte w dniu 25.09.2018 r. w siedzibie Zamawiającego, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101 o godziny 14.30.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  1. podjęcia dalszych negocjacji w celu zawarcia umowy;
  2. rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyn.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania i wyborze podmiotu zostanie zamieszczona na BIP Urzędu Gminy Narew, stronie internetowej Gminy Narew i w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz

 

Do pobrania:

Wzór formularza ofertowego

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 18 września do zapytania ofertowego

Odpowiedzi na pytania z dnia 20 września do zapytania ofertowego