W Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi odbyła się inscenizacja pod tytułem „Witajcie w naszej bajce” w ramach obchodów Dni Książki i Prasy. W przedstawieniu wzięły udział dzieci uczęszczające na zajęcia teatralne przy GBP w Narwi, które przygotowała Pani Elżbieta Kurasz.

Dni Książki i Prasy w GBPDni Książki i Prasy w GBP 

Przedstawienie rozpoczęła sztuka pt. „Książka w świecie baśni”. W dalszej części zaprezentowane zostały inscenizacje wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima pod hasłem „Witajcie w naszej bajce”.

Dni Książki i Prasy w GBP 

Przedstawienia obejrzała licznie przybyła młodzież ze Szkoły Podstawowej w Narwi wraz z opiekunami.