W Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi odbyła się inscenizacja z okazji obchodów Dnia Matki w wykonaniu dzieci uczęszczających na zajęcia teatralne przy GBP w Narwi. Dzieci prezentowały swoim mamom scenki, których nauczyły się na zajęciach w bibliotece.

Dzień Matki w bibliotece Dzień Matki w bibliotece

Przedstawienie rozpoczął montaż słowno – muzyczny w wykonaniu młodych artystów. W dalszej części dzieci prezentowały różne scenki, których nauczyły się na zajęciach . Scenki te przeplatały się z piosenkami w językach polskim, białoruskim i ukraińskim - wszystkie poświęcone mamom. Piosenki te śpiewały dzieci z klasy IIIb Szkoły Podstawowej w Narwi, które przygotowała Pani Irena Dulko. Natomiast młodych artystów z GBP w Narwi przygotowała Pani Elżbieta Kurasz.

Dzień Matki w bibliotece 

Występujące dzieci oklaskiwały licznie przybyłe na uroczystość mamy.