W dniach 3 - 10 lipca 2006 roku w Rybakach, Narwi oraz Puchłach odbyły się I SPOTKANIA ORYLSKIE organizowane w ramach projektu pt. "Tratwą przez puszczę, czyli krótka historia osadnictwa i eksploatacji Puszczy Białowieskiej". Projekt zrealizowany został przez Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia w partnerstwie z Gmina Narew, Muzeum Podlaskim w Białymstoku oraz Kamienieckim Centrum Pracy Pozaszkolnej na Białorusi.

Od 3 do 6 lipca w Rybakach odbywały się warsztaty budowy tratwy, których uczestnikami byli goście z Białorusi i z Polski. Podczas warsztatów zbudowano dwie tratwy.

I Spotkania Orylskie 2006 

7 lipca uczestnicy warsztatów spłynęli na wybudowanych tratwach z Rybak do Narwi. 15 km odcinek rzeki Narew współcześni oryle pokonali w 5 godzin.

I Spotkania Orylskie 2006 

8 lipca  w ramach VII Dni Narwi 2006 odbyło się uroczyste otwarcie wystawy plenerowej "Na tratwie" promującej książkę o spławie drewna.

I Spotkania Orylskie 2006 

Przybyli mieszkańcy Narwi i okolic mogli obejrzeć pokazy rękodzieła ludowego i tradycyjnego rzemiosła związanego z obróbka drewna, metalu, słomy i tkaniny, prezentowane przez twórców z Białorusi i Podlasia.

I Spotkania Orylskie 2006 

Gościom przygotowano liczne prezentacje, gry i zabawy na przystani orylskiej i w obozie średniowiecznych wojów.

I Spotkania Orylskie 2006 

Wieczorem goście zgromadzeni nad rzeką w Narwi mogli obejrzeć i wysłuchać występów zespołów artystycznych.

9 lipca współcześni oryle odpłynęli z Narwi do Puchłów, zaś 13 lipca z Puchłów do Ciełuszek, gdzie znajduje się tartak. Spławiane drewno ma posłużyć do budowy przystani orylskiej.

I Spotkania Orylskie były współfinansowane przez:

  • Unię Europejską w ramach Funduszu Małych Projektów Narodowego Programu dla Polski PHARE 2003 wdrażanego przez Euroregion Puszcza Białowieska
  • Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury, priorytet II Ochrona dziedzictwa kultury ludowej
  • Fundację Wspomagania Wsi w ramach Programu Kulturalnego realizowanego przez Fundację im. Stefana Batorego i Fundację Wspomagania Wsi.