23 września 2008 roku w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi odbyło się spotkanie z powiatowym rzecznikiem praw konsumenta oraz ekspertem ds. organizacji pozarządowych, zorganizowane przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska i Gminę Narew w ramach projektu "Spotkajmy się na ulicy wiejskiej".

Spotkanie z rzecznikiem konsumenta 

Na pytania przybyłych mieszkańców Gminy Narew odpowiadała Danuta Rola - powiatowy rzecznik praw konsumenta. Temat organizowania i funkcjonowania organizacji pozarządowych przybliżył zebranym Mirosław Stepaniuk.

Spotkanie z rzecznikiem konsumenta 

Projekt "Spotkajmy się na ulicy wiejskiej" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Spotkanie z rzecznikiem konsumenta 

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać można w biurze Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, ul. Parkowa 3 17-200 Hajnówka, tel. 85 6822380.

logo UElogo POKLlogo EFSlogo euroregion puszcza bialowieska