Dnia 20 listopada 2008 roku w Fili Bibliotecznej w Łosince odbyło się spotkanie mieszkańców Łosinki i okolicznych miejscowości z notariuszem oraz z ekspertem ds. organizacji pozarządowych w ramach projektu „Spotkajmy się na ulicy wiejskiej” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Spotkanie pt. Spotkajmy się na ulicy wiejskiej  

Podczas spotkania notariusz Bohdan Klimiuk omawiał sprawy, które powinny być załatwiane przez notariusza bądź przy jego obecności. Między innymi mowa była o poświadczaniu podpisów, poświadczeniu dokumentów (legalizacja), pełnomocnictwie, a także o dokumentach które wymagają formy aktu notarialnego. Wiele osób interesowała darowizna, stąd też ten temat pan notariusz bardzo bogato rozwinął.

 Spotkanie pt. Spotkajmy się na ulicy wiejskiej

Natomiast pan Eugeniusz Kowalski – ekspert ds. organizacji pozarządowych, przedstawił prezentację na temat zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych, a także poparł je różnymi przykładami z życia. Wspomniał także o dostępnych funduszach i programach unijnych na różne inicjatywy. Podkreślił, że trzeba próbować pozyskiwać dostępne środki unijne i postawić przede wszystkim na rozwój wsi, w której mieszkają przybyłe na spotkanie osoby. A żeby łatwiej było dążyć do rozwoju pan Eugeniusz przekonywał mieszkańców wsi Łosnika do założenia stowarzyszenia.

Prelegenci z chęcią także udzielali odpowiedzi na liczne pytania ze strony osób przybyłych na spotkanie. Po zakończeniu wykładów uczestnicy spotkania mogli dodatkowo podyskutować z ekspertami podczas poczęstunku.

logo UElogo POKLlogo EFSlogo euroregion puszcza bialowieska

 

Opracowanie: Paulina Monach