W dniach 30 i 31 lipca 2009 roku naszą gminę odwiedzili goście z Republiki Białoruś z Gminy Czerni, z którą Gmina Narew nawiązała współpracę. Wizyta ta była już drugim spotkaniem przedstawicieli obu samorządów – pierwsze wspólne spotkanie odbyło się w czerwcu na Białorusi. Głównym celem wizyty białoruskich gości było bliższe poznanie Gminy Narew oraz instytucji w niej funkcjonujących, a także ostateczne podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy.

Wizyta delegacji z Białorusi 

Białoruską delegację tworzyli Przewodniczący Czernińskiego Wiejskiego Komitetu Wykonawczego Rejonu Brzeskiego Siergiej Sawczuk, Naczelnik Wydziału Kultury Rejonu Brzeskiego Siergiej Panasiuk oraz Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Rejonu Brzeskiego Ludmiła Żukowicz.

Wizyta delegacji z Białorusi 

Jadąc do Narwi białoruska delegacja odwiedziła po drodze Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce, gdzie spotkała się z pracownikami muzeum oraz obejrzała znajdujące się tam eksponaty. Po przyjeździe do Narwi gości zakwaterowano w Zajeździe "Pod Akacją" prowadzonym przez Narwiański Ośrodek Kultury, który bardzo gościnnie ich przyjął, zapewniając jednocześnie wspaniałą podlaską kuchnię. Następnie delegacja została zaproszona do Urzędu Gminy, gdzie zapoznali się oni z funkcjonowaniem i pracą urzędu.

Wizyta delegacji z Białorusi 

W Urzędzie Gminy Narew zostało także podpisane ostateczne porozumienie o wzajemnej współpracy, pod którym swoje podpisy złożyli Przewodniczący Czernińskiego Wiejskiego Komitetu Wykonawczego Rejonu Brzeskiego Siergiej Sawczuk oraz Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski.

Wizyta delegacji z Białorusi 

Po części oficjalnej Wójt zaprosił gości do obejrzenia naszej gminy. Delegacja obejrzała na początku największe i nowoczesne obiekty infrastrukturalne w Narwi tj. stację uzdatniania wody oraz biologiczno-mechaniczną oczyszczalnię ścieków.

Wizyta delegacji z Białorusi 

W dalszej kolejności goście zostali zaproszeni do Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi, w której mogli obejrzeć bogaty księgozbiór, a także nowoczesną pracownie komputerową – Centrum Kształcenia na odległość „Wioska Internetowa”.

Wizyta delegacji z Białorusi 

Niezwykle interesującym punktem programu okazała się wizyta w nowopowstałym Skicie pw. Św. Antoniego Pieczerskiego w miejscowości Odrynki. Goście z Białorusi mieli możliwość poznać gospodarza Skitu ks. Archimandrytę Gabriela, a także przebywającego tam akurat prof. Antoniego Mironowicza. Ks. Archimandryta Gabriel przedstawił delegacji historię tego miejsca, a także ugościł wspaniałą zupą i smażonym szczupakiem.

Wizyta delegacji z Białorusi 

W drodze powrotnej goście odwiedzili jeszcze parafię rzymskokatolicką w Narwi. Bogatą historię kościoła w Narwi przedstawił proboszcz parafii ks. prałat Zbigniew Niemyjski.

Wizyta delegacji z Białorusi 

Drugiego dnia białoruska delegacja odwiedziła Białystok, gdzie na początku udała się Konsulatu Republiki Białoruś, a przybyłych gości przyjęła tam Konsul Republiki Białoruś Natalia Miśkiewicz. Delegacja wspólnie z panią Konsul dyskutowała nad możliwymi formami współpracy, mając na uwadze możliwość pozyskania funduszy pomocowych z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Wizyta delegacji z Białorusi 

Po wizycie w Konsulacie goście odwiedzili też siedzibę Zarządu Centralnego Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, gdzie poznali sfery i formy jego działalności.

Wizyta delegacji z Białorusi 

Ostatnim punktem programu była wizyta w Monasterze Zwiastowania N.M.P. w Supraślu, w którym oprócz zobaczenia samego klasztoru delegacja odwiedziła Muzeum Ikon, którego aranżacja i nastrój wywarła na białoruskich gościach duże wrażenie. Kolejne wspólne spotkanie samorządów Gminy Narew i Gminy Czerni planowane jest w połowie września b.r.

Wizyta delegacji z Białorusi 

GALERIA ZDJĘĆ