14 czerwca 2009 roku w miejscowości Grodzisko odbyła się bardzo miła rodzinna uroczystość 100 urodzin Pani Paraskiewy Kurasz. W tym jakże uroczystym dniu dostojną jubilatkę odwiedziła bardzo liczna rodzina oraz znajomi, aby złożyć najserdeczniejsze życzenia urodzinowe. Nie zabrakło wzruszeń oraz wspólnych wspomnień.

Stulatka w Gorodzisku 

Wśród gości znaleźli się min. Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Narew Eugeniusz Dudzicz. Złożyli oni życzenia w imieniu samorządu, a także przekazali listy gratulacyjne od Wojewody Podlaskiego Macieja Żywno oraz Premiera RP Donalda Tuska. Życzenia przekazał również kierownik placówki terenowej KRUS w Hajnówce Mirosław Romaniuk.

Stulatka w Gorodzisku 

Dostojnej jubilatce jeszcze raz chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia mnóstwa zdrowia, pogody ducha oraz wszelkiej życzliwości ze strony najbliższych. Mnohaja lieta!

GALERIA ZDJĘĆ