W dniach 10 i 11 czerwca 2009 roku delegacja samorządowców z Gminy Narew przebywała ze służbową wizytą w Republice Białoruś. Celem wyjazdu było sprawdzenie możliwości nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Narew oraz Gminą Czerni, która położona jest w pobliżu Brześcia.

Wizyta samorządowców na Białorusi 

Gminę Narew reprezentowali Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski, radca prawny Urzędu Gminy Narew Eugenia Ostapczuk oraz starszy specjalista ds. funduszy pomocowych Andrzej Rusaczyk. Ze strony białoruskiej w spotkaniu uczestniczyli Aleksandr Sołoniewicz – Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Rejonu Brzeskiego, Przewodniczący Czernińskiego Wiejskiego Komitetu Wykonawczego Rejonu Brzeskiego Siergiej Sawczuk oraz Wasilij Marczenko – główny specjalista ds. mniejszości narodowych i wyznań Komitetu Wykonawczego Obwodu Brzeskiego.

Wizyta samorządowców na Białorusi 

Porozumienie intencyjne o współpracy zostało podpisane w Domu Kultury Rejonu Brzeskiego, który znajduje się właśnie w Gminie Czerni. Podczas spotkania poruszonych zostało wiele kwestii dotyczących współpracy obu gmin. Samorządowcy starali się poznać nawzajem, a także określić najbardziej istotne płaszczyzny współdziałania. Porozumienie intencyjne dotyczy w głównej mierze wspólnej realizacji transgaranicznych programów Unii Europejskiej, wymiany kulturalnej oraz oświatowej.

 Wizyta samorządowców na Białorusi

W trakcie wizyty w Gminie Czerni samorządowcy z Narwi obejrzeli tamtejszą szkołę podstawową, przedszkole, szkołę muzyczną, a także muzeum poświęcone historii miejscowości Czerni.

Wizyta samorządowców na Białorusi 

Podczas drugiego dnia wizyty delegacja naszej gminy przebywała w Brześciu. Samorządowcy odwiedzili min. znane Zakłady Mleczarskie „Sawuszkin Produkt”, gdzie przedstawiona została technologia produkcji wyrobów mlecznych. Na zakończenie wizyty zaprezentowane zostało słynne miejsce pamięci II Wojny Światowej w Brześciu – tzw. Brestkaja Krepost’.

Wizyta samorządowców na Białorusi 

Po zatwierdzeniu podpisanego porozumienia intencyjnego przez Radę Gminy Narew planowana jest rewizyta białoruskich władz samorządowych w Narwi, celem podpisania ostatecznego porozumienia o współpracy.

GALERIA ZDJĘĆ