7 czerwca 2009 roku wybieraliśmy naszych przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. W gminie Narew na 3503 osoby uprawnione do głosowania do urn poszły 374 osoby, co dało frekwencję 10,68%. Frekwencja w całym powiecie hajnowskim wyniosła 15,14%, zaś w kraju około 25%. Frekwencja w poszczególnych obwodowych komisjach wyborczych gminy Narew przedstawia się następująco:

 • ObKW nr 1 w Narwi – 230 osób (13,23%)
 • ObKW nr 2 w Łosince – 36 osób (6,00%)
 • ObKW nr 3 w Tyniewiczach Dużych – 33 osoby (10,75%)
 • ObKW nr 4 w Trześciance – 62 osoby (11,59%)
 • ObKW nr 5 w Janowie – 13 osób (4,04%)

Na poszczególne komitety wyborcze oddano w gminie Narew następującą ilość głosów:

 • KW Platforma Obywatelska RP – 140 głosów (38,5%)
 • KW Prawo i Sprawiedliwość – 76 głosów (20,9%)
 • KW SLD-UP – 68 głosów (18,7%)
 • KW Polskie Stronnictwo Ludowe – 31 głosów (8,5%)
 • KW PdP – Centrolewica – 26 głosów (7,1%)
 • KW Polska Partia Pracy – 8 głosów (2,2%)
 • KW Samoobrona RP – 5 głosów (1,4%)
 • KW Unia Polityki Realnej – 4 głosy (1,1%)
 • KW Prawica RP – 3 głosy (0,8%)
 • KW Libertas – 3 głosy (0,8%)
 • KW Polska Partia Socjalistyczna – 0 głosów (0,00%)
Najwięcej głosów w gminie Narew otrzymali następujący kandydaci:
 • Antoni Mironowicz (Platforma Obywatelska) – 94 głosy
 • Krzysztof Jurgiel (Prawo i Sprawiedliwość) – 63 głosy
 • Tadeusz Iwiński (SLD-UP) – 33 głosy
 • Jan Syczewski (SLD-UP) – 29 głosów
 • Tadeusz Arłukowicz  (Platforma Obywatelska)– 26 głosów