30 września 2011 roku podczas XI sesji Rady Gminy Narew odbyło się podsumowanie VII edycji gminnego konkursu na najestetyczniej urządzoną posesję, zagrodę i wieś w Gminie Narew. Celem konkursu jest upowszechnianie uprawy roślin ozdobnych, upowszechnianie warzyw mało znanych, podnoszenie estetyki obejść gospodarczych, a w szczególności stanu sanitarnego oraz podnoszenie estetyki wsi.

Podsumowanie konkursu posesji 

W tym roku do konkursu zgłosiło się 12 posesji, 2 zagrody rolnicze oraz 2 miejscowości, które komisja konkursowa odwiedziła w sierpniu br. Podczas sesji Pani Lidia Długołęcka – członek komisji konkursowej dokonała prezentacji poszczególnych posesji oraz przedstawiła wyniki konkursu.

Podsumowanie konkursu posesji 

W kategorii posesje zostały przyznane następujące miejsca:

1.   Andrzej Ostaszewski – Narew
2.   Marian Święcki – Narew
3.   Ewa i Bazyli Świętuchowscy – Narew
4.   Maria i Eugeniusz Smoktunowicz – Narew
5.   Wiktor Trusiewicz – Narew
6.   Walentyna i Piotr Niczyporuk – Narew
7.   Anna Kupczyńska – Chrabostówka
8.   Lidia i Jan Iwaniuk – Soce
9.   Nadzieja Juchimowicz i Jan Aleksiejuk – Soce
10. Julianna i Roman Ostaszewscy – Rohozy
11. Maria Filianowicz – Skaryszewo
12. Eugenia Seliwonik – Skaryszewo

W kategorii zagrody rolnicze:

1.   Marzena i Walenty Sadowscy – Chrabostówka
2.   Irena i Eugeniusz Rajewscy – Soce

W kategorii wsi przyznano dwa równorzędne I miejsca dla wsi Soce oraz wsi Narew – sołectwo Piaski.

 

Podsumowanie konkursu posesji

Po zakończeniu prezentacji i ogłoszeniu wyników konkursu Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz oraz Przewodnicząca Rady Gminy Narew Ewa Urbanowicz dokonali wręczenia nagród oraz pamiątkowych dyplomów wszystkim uczestnikom konkursu.

GALERIA ZDJĘĆ