W dniu 30 września 2011 roku Łosinka gościła znamienitych gości: ks. Grzegorza Sosnę i matuszkę Antoninę Troc-Sosnę, autorów książki ”Łosinka. Parafia na skraju Puszczy Ladzkiej”, a także Prezesa  Stowarzyszenia Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, redaktora i wydawcę książki Doroteusza Fionika. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Było, nie minęło...” przez Stowarzyszenie Spadczyna we współpracy z ks. Jerzym Kosem proboszczem parafii Łosinka. Projekt ten dofinansowany jest ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska.

Było, nie minęło - wieczornica w Łosince 

Frekwencja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, w spotkaniu uczestniczyło około 70 osób z Łosinki i okolicznych miejscowości. Wszyscy z zaciekawieniem słuchali wykładu zaproszonych gości oraz dyskutowali na temat faktów zawartych w książce. Jak stwierdził ks. Grzegorz książka o historii parafii w Łosince była z jednej strony próbą ukazania losów mieszkańców parafii, z drugiej natomiast przyczynkiem do dyskusji, poszukiwania „prawdy” historycznej o swoich przodkach. Każdy z nas mógł w tej publikacji znaleźć informacje na temat swoich bliskich i porównać je z posiadanymi informacjami.

Było, nie minęło - wieczornica w Łosince 

Na zakończenie wieczornicy przed lokalną publicznością zaprezentowały się chóry z parafii Łosinka: Podlaszanki, Ramonka oraz Harmoń. Wykład na temat historii parafii w Łosince zapoczątkował cykl spotkań w ramach których odbędą się warsztaty z wyszywania. Liczymy, ze podczas warsztatów nastąpi wymiana doświadczenia pomiędzy pokoleniami, wypracowane zostaną wzorce ubiorów i wyszywania charakterystycznych dla naszego regionu. Ważne jest aby nasza tradycja i kultura nie zaginęła i wciąż się rozwijała.

Było, nie minęło - wieczornica w Łosince 

Projekt „Było, nie minęło...” zakończy się prezentacją wyrobów wytworzonych na warsztatach oraz wydaniem folderu prezentującego lokalnych twórców.

Było, nie minęło - wieczornica w Łosince 

Dziękujemy ks. Grzegorzowi Sosna, matuszce Antoninie Troc – Sosna, Doroteuszowi Fionik za udział w wieczornicy, dziękujemy również ks. Jerzemu Kos, chórom oraz wszystkim organizatorom spotkania.

logo polsko amerykanska fundacja wolnoscilogo dzialaj lokalnielogo euroregion puszcza bialowieskalogo akademia rozwoju filantropii

Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

GALERIA ZDJĘĆ

Opracowanie materiału - Roman Paszko