30 kwietnia2011 roku środowisko harcerskie hufca ZHP w Bielsku Podlaskim  uczestniczyło w Narwi w obchodach święta Św. Jerzego, patrona harcerzy i zuchów.

Święto harcerzy i zuchów w Narwi 

Organizatorem tegorocznego święta patrona harcerzy i zuch ów był ks. dziekan hm. Zbigniew Niemyjski wraz z druhną hm. Alicją Szyszkiewicz. Po mszy świętej oraz po nabożeństwie w cerkwi uczestnicy przeszli w kolumnie na miejsce zabaw i gier. Goście mieli przyjemność znaleźć się w przepięknym Muzeum Wsi w Narwi, gdzie gospodarzem jest pan Marian Święcki.

Święto harcerzy i zuchów w Narwi

Podczas zwiedzania gospodarz opowiadał o miejscowości Narew, a także zaprezentował historię oraz praktyczne wykorzystanie w przeszłości wielu zgromadzonych eksponatów. Nie zabrakło też ogniska z kiełbaskami oraz smacznego bigosu.

GALERIA ZDJĘĆ