W dniach 7 i 8 kwietnia 2011 roku naszą gminę odwiedzili goście z Republiki Białoruś - Telewizja Grodno, która nagrywała materiał promocyjny o Gminie Narew.

Promocja Gminy Narew w TV Grodno 

Pierwszym punktem programu było uroczyste spotkanie w Urzędzie Gminy Narew. Przybyłych gości powitała Przewodnicząca Rady Gminy Narew Ewa Urbanowicz, a obecni byli min. Konsul Generalny Republiki Białoruś w Białymstoku Aleksander Berebenya, Konsul Republiki Białoruś Tatiana Nikołajonok, Dyrektor Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku Aleksander Karaczun oraz jego zastępca Dzianis Wialiczka, Starosta Powiatu Hajnowskiego Włodzimierz Pietroczuk, Prezes Zarządu OSM w Hajnówce Wiera Pawluczuk oraz korespondent „Niwy” Wiktor Bura.

Promocja Gminy Narew w TV Grodno 

Podczas uroczystości Konsul Generalny Republiki Białoruś dokonał wręczenia medalu dla Pana Aleksandra Lewczuka ze wsi Tyniewicze Duże, za jego postawę podczas II Wojny Światowej. Historię Pana Aleksandra opowiedział pokrótce Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz, który wspólnie z Przewodniczącą Rady Gminy Narew przekazał na ręce Pana Aleksandra kwiaty oraz podziękowania. Podczas uroczystości wystąpił też gościnnie zespół Perła, który działa przy Narwiańskim Ośrodku Kultury pod kierunkiem Marii Bubka.

Promocja Gminy Narew w TV Grodno 

Po zakończeniu uroczystości przybyli białoruscy goście odwiedzili firmę Pronar, gdzie spotkali się z dyrektorem firmy Janem Czerniakiewiczem, który opowiedział o działalności zakładu. Goście zobaczyli ponadto hale produkcyjne firmy, gdzie wytwarzane są podzespoły do ciągników, przyczep i maszyn rolniczych.

Promocja Gminy Narew w TV Grodno 

Kolejnym punktem programu była wizyta w szkole, podczas której goście złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową Patrona Gimnazjum w Narwi Abp. gen. dyw. Mirona Chodakowskiego, zaś harcerze zapalili znicze. Następnie odbyło się spotkanie z dyrekcją szkoły tj. Panią Aliną Ostaszewską i Panią Aliną Kononiuk, po którym odbyła się krótka część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Przed publicznością wystąpili uczniowie uczęszczający w szkole na język białoruski, w tym laureaci konkursów i olimpiad z języka białoruskiego, których wspaniale przygotowała Pani Nina Abramiuk. Po występie głos zabrał Pan Aleksander Karaczun, który podziękował za bardzo miłe przyjęcie oraz przekazał książki białoruskie do szkolnej biblioteki. Przybyli do szkoły goście odwiedzili również Izbę Pamięci Patrona Gimnazjum w Narwi oraz obejrzeli inne pomieszczenia w szkole.

Promocja Gminy Narew w TV Grodno 

Po południu goście z Białorusi odwiedzili Gminną Bibliotekę Publiczną w Narwi. Gości po bibliotece oprowadziła dyrektor Anna Andrzejuk-Sawicka, prezentując oddział dla dorosłych i dla dzieci, czytelnię, punkt dostępu do Internetu Ikonk@ oraz Gminne Centrum Kształcenia „Wioska Internetowa”. Po wizycie w bibliotece gościom zaprezentowane zostały zakłady produkujące w Narwi kotły centralnego ogrzewania. Po firmie Narmet oprowadził jej właściciel Pan Andrzej Ostaszewski, natomiast o firmie Kotnar opowiedziała właścicielka Pani Irena Kuprianowicz. Na zakończenie dnia Telewizja Grodno nagrywała występy zespołów działających przy Narwiańskim Ośrodku Kultury. Zaprezentowały się najmłodsza oraz średnia grupa wokalna oraz najstarszy zespół Parła – wszystkie prowadzone przez Panią Marię Bubka.

Promocja Gminy Narew w TV Grodno 

Drugi dzień goście z Białorusi rozpoczęli od nagrywania materiału w Muzeum Wsi w Narwi. O swoim muzeum ciekawie opowiedział jego właściciel Pan Marian Święcki, a także zaprezentował najciekawsze eksponaty. Następnie odwiedzono cerkiew p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Narwi, gdzie o jej historii opowiedział proboszcz Parafii Prawosławnej w Narwi ks. mitrat Bazyli Roszczenko.

Promocja Gminy Narew w TV Grodno 

Po zobaczeniu Narwi Telewizja Grodno udała się do Skitu p.w. Św. Św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko – Pieczerskich, który znajduje się w Odrynkach. Pomimo bardzo silnego wiatru ekipa telewizyjna kładką dzielnie dotarła do Skitu, a o jego historii wspaniale opowiedział gościom z Białorusi ks. Archimandryta Gabriel. Po zakończeniu wywiadu ojciec Gabriel zaprosił przybyłych gości na wspólny obiad.

Promocja Gminy Narew w TV Grodno 

Prosto ze Skitu w Odrynkach TV Grodno udała się do dwóch dużych gospodarstw rolnych. Na początek odwiedzono gospodarstwo rolno-hodowlane Państwa Agnieszki i Mirosława Jarmocik w Waniewie, a następnie gospodarstwo rolne Pana Józefa Kurianowicz w Paszkowszczyźnie. O prowadzonej w  obydwu gospodarstwach produkcji rolnej opowiedzieli gościom ich gospodarze.

Tego dnia także ważnym punktem programu było złożenie kwiatów na grobie Nieznanego Żołnierza Radzieckiego, który znajduje się na cmentarzu w Trześciance. Złożenia kwiatów dokonali Konsul Generalny Republiki Białoruś w Białymstoku Aleksander Berebenya, Wicestarosta Powiatu Hajnowskiego Andrzej Skiepko oraz Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz. Obecny ks. Jerzy Ochrymiuk z Parafii Prawosławnej w Trześciance odprawił krótkie nabożeństwo żałobne nad grobem poległego żołnierza. Konsul Generalny Republiki Białoruś serdecznie podziękował harcerzom oraz ich opiekunce Pani Alicji Szyszkiewicz, którzy dbają o takie groby na terenie naszej gminy.

Promocja Gminy Narew w TV Grodno 

Ostatnim punktem programu była wizyta w Regionalnej Izbie Białoruskiej w Skaryszewie, której właścicielem jest Pan Michał Filianowicz. Na początku goście wysłuchali występów zespołów Zaranoczka oraz Harmoń, które działają w Łosince pod dyrekcją Pani Marii Bubka. Zespoły na zakończenie swego występu odśpiewały Panu Konsulowi tradycyjne „Mnohaja Lieta” z okazji obchodzonych przez niego tego dnia urodzin.

W imieniu Gminy Narew życzenia urodzinowe przekazali Panu Konsulowi Wójt, Przewodnicząca Rady Gminy oraz dyrektor Narwiańskiego Ośrodka Kultury, a w imieniu Powiatu Hajnowskiego Wicestarosta Andrzej Skiepko. Następnie goście mogli zwiedzić Muzeum znajdujące się Regionalnej Izbie Białoruskiej w Skaryszewie. Spotkanie to oraz wizytę Telewizji Grodno zakończyła uroczysta kolacja.

 Promocja Gminy Narew w TV Grodno

GALERIA ZDJĘĆ