Dzięki akcji zorganizowanej przez pracowników Narwiańskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy Narew bociany przetrwały długą i ciężką zimę. Ofiarność i dobroduszność mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców i pracowników instytucji pozwoliła w ciągu jednego dnia zebrać wystarczającą ilość środków na zakup tygodniowego zapasu pożywienia.

Udana akcja pomocy bocianom 

Zostało zakupione surowe, niesolone mięso i podroby. Karma przez kilka dni była rozrzucana w miejscach gromadzenia się ptaków, aż do momentu poprawy warunków pogodowych. Ptaki, nie zważając na obecność człowieka, z wielkim apetytem konsumowały pozostawione im jedzenie.

Bociany serdecznie dziękują wszystkim ludziom dobrej woli.

Opracowanie materiału:
Narwiański Ośrodek Kultury