Dotacja na kapitał obrotowy (bieżącą działalność) to forma pomocy dla przedsiębiorstw, mająca na celu wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi wywołanymi epidemią COVID-19.

Dotacja na kapitał obrotowy jest bezzwrotna.

Uzyskaną dotację, firmy mogą przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz finansowanie kapitału obrotowego, poprzez opłacenie mediów, opłacenie najmów i leasingów, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Dotacje na kapitał obrotowy przeznaczone są dla mikroprzedsiębiorstw, małych firm oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnieni) na terenie województwa podlaskiego.

Naboru wniosków: 15-16.02.2021.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 164 747,31 zł.

Wsparcie może zostać udzielone mikro- i małemu przedsiębiorcy, który:

  • odnotował spadek obrotów (przychodów netto ze sprzedaży) o co najmniej 40% w okresie kwiecień-grudzień lub w okresie październik-grudzień 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku, w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19
  • na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym: rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, nie jest uznawane za zaległość.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową.

Wnioski w wersji elektronicznej można składać od 15 lutego od godz. 8:00 do 16 lutego do godz. 15:00