W dniu 1 grudnia 2014 roku podczas inauguracyjnej sesji Rady Gminy Narew podsumowano konkurs pt. „Poprawa warunków bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym” organizowany przez Placówkę Terenową KRUS w Hajnówce we współpracy z Gminą Narew. Celem konkursu było upowszechnianie wśród rolników znajomości zasad bezpieczeństwa pracy i wdrażanie ich we własnym gospodarstwie rolnym.

Konkurs KRUS dla rolników

Do konkursu przystąpiło 7 rolników z naszej gminy, którzy wykonali 42 zalecenia prewencyjne. Wyrównali nawierzchnię podwórzy, założyli nowe osłony na wały przegubowo-teleskopowe w sprzęcie rolniczym, w drzwiach budynków inwentarskich i gospodarczych zamontowali stopki zabezpieczające przed samoczynnym otwieraniem, utworzyli bezpieczne miejsca na przechowywanie ostrych narzędzi, skompletowali środki ochrony osobistej do pracy, zorganizowali punkty przeciwpożarowe na terenie gospodarstwa oraz zadbali o estetyczny wygląd posesji. Komisja Konkursowa w dniu 24 października 2014 roku dokonała oceny wykonanych zadań prewencyjnych i estetyki w obrębie gospodarstwa. Przyznano następujące miejsca:

  • I miejsce – Bożena Rakowska zam. Gorodczyno (115 pkt)
  • II miejsce– Bożena i Wiesław Pogorzelscy zam. Odrynki (105 pkt)
  • III miejsce - Iwona i Anatol Iwaniuk zam. Gorodczyno(74 pkt)
  • IV miejsce– Anna i Witalis Kryszeń zam. Odrynki (68 pkt)
  • IV miejsce – Bożena i Roman Bazyluk zam. Gorodczyno (68 pkt)

Komisja konkursowa przyznała nagrodę specjalną dla Pani Bożeny Rakowskiej za bezpieczne i estetyczne gospodarstwo rolne.

Konkurs KRUS dla rolników

Wręczenia nagród dokonali Kierownik PT KRUS w Hajnówce Mirosław Romaniuk, pracownik PT KRUS w Hajnówce Eugenia Malinowska oraz pełniący obowiązki Wójta Gminy Narew Czesław Kazimierz Młodzianowski.

GALERIA ZDJĘĆ