Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi juz po raz piąty uczestniczyła w obchodach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem "Biblioteka miejscem spotkań". To hasło odpowiada roli, jaką pełni biblioteka w Narwi, ponieważ dawno już straciła ona tradycyjną funkcję gromadzenia i udostępniania zbiorów, a stała się miejscem prezentacji twórczości artystycznej, edukacji i rozwoju zainteresowań.

Spotkanie autorskie w bibliotece 

Podczas obchodów tegorocznego Tygodnia Bibliotek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi w dniu 6 maja 2008 roku odbyło się spotkanie autorskie z Zofią Olek-Redlarską, autorką wierszy dla dzieci.

Spotkanie autorskie w bibliotece 

Dzieci z wielkim zainteresowanie słuchały wypowiedzi pisarki oraz brały czynny udział w dyskusji.