W dniu 7 marca 2008 roku w świetlicy w Łosince odbył się wieczorek pod hasłem "Babskije posieduchy" przygotowany z okazji Dnia Kobiet przez Gminną Bibliotekę Publiczną.

Wieczorek z okazji Dnia Kobiet

Licznie przybyłych gości, zespoły i publiczność serdecznie przywitała dyrektor biblioteki Anna Andrzejuk-Sawicka. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski.

Wieczorek z okazji Dnia Kobiet 

Jako pierwszy zaprezentował się zespół Ramonka z Łosinki, którego opiekunem jest Maria Radczuk. Zebrani mogli obejrzeć również dwie scenki pt. "Babskije posieduchy" oraz "Kasieczka, Kasieczka szto ty narabiła" w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum w Narwi.

Wieczorek z okazji Dnia Kobiet 

Publiczności zaprezentował się także drugi młodzieżowy zespół z Łosinki - Zaranoczka, prowadzony także przez Marię Radczuk. Przed publicznością wystąpił także zespół Reczeńka z Koźlik pod kierownictwem Ali Kamieńskiej, który zaśpiewał tradycyjne piosenki białoruskie oraz przedstawił scenkę ludową.

 Wieczorek z okazji Dnia Kobiet

Ukoronowaniem wieczoru w Łosince był wspaniały koncert znanego, białoruskiego zespołu Prymaki prowadzonego przez Jerzego Ostapczuka. Zespół zaśpiewał swoje największe przeboje porywając publiczność do świetnej zabawy.

Wieczorek z okazji Dnia Kobiet 

Na zakończenie dyrektor biblioteki złożyła serdeczne podziękowania wszystkim występującym zespołom oraz złożyła gorące życzenia wszystkim paniom z okazji Dnia Kobiet.

GALERIA ZDJĘĆ

NAGRANIE VIDEO