12 maja 2016 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce wspólnie ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Oddział w Białymstoku, zorganizowała seminarium pod hasłem „Biblioteka Inspiruje”.

Seminarium pt. Biblioteka inspiruje

Na spotkaniu zostały przedstawione następujące prezentacje:

  • „Podaj dalej – o finansach w bibliotece” – edukacja ekonomiczna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mielniku, doświadczenia i efekty – Irena Wysocka, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku.
  • „Grywalizacja w Bibliotece” – Grzegorz Zys, instruktor Działu Instrukcyjno-Metodycznego Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
  • „Biblioteka Inspiruje” – na przykładzie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce – Alla Gryc, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce.
  • „Biblioteka Inspiruje” – na przykładzie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi – Anna Andrzejuk-Sawicka, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi.

Seminarium pt. Biblioteka inspiruje

Dyrektor GBP w Narwi zaprezentowała działalność naszej Biblioteki oraz jej filii. Wystąpienie było przygotowane w ramach wymiany doświadczeń i jako przykład dobrych praktyk. Wykład wzbogacony prezentacją multimedialną, spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników.

Opracowanie materiału:
Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi