26 czerwca 2015 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandarów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Narwi.

Zakończenie roku szkolnego

Młodzież, rodziców, nauczycieli i przybyłych gości przywitał dyrektor szkoły Jerzy Ostapczuk, który podsumował miniony rok szkolny. Na tegorocznej uroczystości obecni byli min. Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, księża z parafii znajdujących się w Gminie Narew, a także licznie przybyli rodzice.

Zakończenie roku szkolnego

Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej otrzymali uczniowie klas szóstych, a najlepsi szóstoklasiści otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe. Świadectwa wręczono również uczniom klas trzecich gimnazjum, zaś najlepsi z nich otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe. Podczas uroczystości odbyło się też ślubowanie na sztandar szkoły absolwentów klas szóstych szkoły podstawowej oraz klas trzecich gimnazjum.

Zakończenie roku szkolnego

W tym roku na wniosek dyrektora szkoły samorząd Gminy Narew wyróżnił w sposób szczególny dwie uczennice ze szkoły podstawowej oraz czterech absolwentów Gimnazjum w Narwi.

Zakończenie roku szkolnego

Za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, wysoki wynik na sprawdzianie końcowym oraz sukcesy w konkursach przedmiotowych nagrody otrzymały uczennice klasy VI: Marta Kozłow oraz Wiktoria Łukaszuk. Nagrodzono też uczennice klasy III gimnazjum: Natalię Komar, Magdalenę Koroniecką, Aleksandrę Simończuk i Annę Urbanowicz oraz ucznia klasy III gimnazjum Dawida Gromotowicz. Za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, sukcesy w konkursach przedmiotowych oraz wysokie wyniki na egzaminie gimnazjalnym uzyskali oni tytuł „Złotego Absolwenta” Gimnazjum w Narwi.

Zakończenie roku szkolnego

Listami pochwalnymi samorząd Gminy Narew wyróżnił rodziców najlepszych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Wójt Gminy Narew wyróżnił również następujących nauczycieli: Panią Ninę Abramiuk, Panią Dorotę Małgorzatę Szamborską, Pana Jarosława Iwaniuka oraz szczególnie Panią Alinę Pleskowicz za całokształt pracy zawodowej.

Zakończenie roku szkolnego

Na zakończenie uroczystości najlepsi uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum otrzymali nagrody książkowe oraz świadectwa z wyróżnieniem za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

zak rok szk2015 35

Naszym tegorocznym absolwentom oraz wszystkim uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi życzymy dalszych sukcesów w nauce oraz udanych i słonecznych wakacji.

GALERIA ZDJĘĆ

Zdjęcia:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi