Państwo Antonina i Szymon Świętochowscy mieszkający we wsi Tyniewicze Duże obchodzili w dniu 26 lutego 2005 roku 70-tą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. W uroczystości, która odbyła się w domu Państwa Świętochowskich uczestniczyli mieszkańcy miejscowości Tyniewicze Duże, rodzina oraz samorządowcy z Gminy Narew w osobach Wójta Gminy Narew Jakuba Sadowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Eugeniusza Dudzicza.

70-ta rocznica małżeństwa70-ta rocznica małżeństwa 

Wszyscy przybyli na uroczystość życzyli Państwu Świętochowskim jeszcze wielu, wielu lat wspólnego życia w zdrowiu i w szczęściu...