W dniu 3 listopada 2006 roku na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie parom, które przeżyły w związku małżeńskim 50 lat. Wręczenia medali dokonał Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski.

Złote Gody w Gminie NarewZłote Gody w Gminie Narew 

Odznaczenia zostały przyznane następującym dla parom:

  • Państwu Marii i Grzegorzowi Mirończuk z Kutowej,
  • Państwu Marii i Józefowi Żakiewicz z Narwi,
  • Państwu Janinie i Stanisławowi Poskrobko z Narwi,
  • Państwu Irenie i Marianowi Korolczuk z Ogrodnik,
  • Państwu Stanisławie i Piotrowi Masłowskim z Ogrodnik,
  • Państwu Wierze i Aleksandrowi Andrzejuk z Bruszkowszczyzny,
  • Państwu Oldze i Janowi Ochrymiuk z Łosinki,
  • Państwu Nadziei i Henrykowi Rakowskim z Narwi
Złote Gody w Gminie NarewZłote Gody w Gminie Narew 

Parom, które nie mogły w tym dniu przybyć do Urzędu Gminy Narew, odznaczenia zostały wręczone przez Wójta Gminy Narew w ich domach dnia 7 listopada 2006 roku.

Złote Gody w Gminie Narew