W dniach 15 i 16 listopada w Ośrodku Edukacji Leśnej w Siemianówce obyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu pt. "Kraina Żubra - ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej". W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Gminy Narew - Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski, zastępca Wójta Mariusz Żukowski, radni, sołtysi, pracownicy urzędu oraz mieszkańcy Gminy Narew.

Konsultacje dotyczące ochrony żubraKonsultacje dotyczące ochrony żubra 

Spotkanie rozpoczęły wykłady połączone z projekcją filmów, które były poświęcone tematyce żubra w Puszczy Białowieskiej. Fundacja Zielone Płuca Polski wprowadziła zebranych do tematyki Programu Life Kraina Żubra - ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej. Występowanie żubra na obszarze północno-wschodniej Polski omówił Jerzy Ługowoj z Nadleśnictwa Browsk. Bardzo ciekawy wykład zaprezentowała dr Katarzyna Daleszczyk z Białowieskiego Parku Narodowego prezentując biologię żubrów oraz dotychczasowe osiągnięcia w hodowli i ochronie tego gatunku. Na zakończenie przedstawiciele Białowieskiego Parku Narodowego omówili tematykę kontaktu człowieka z żubrem oraz sposoby odławiania żubra.

Konsultacje dotyczące ochrony żubraKonsultacje dotyczące ochrony żubra 

Drugi dzień spotkania rozpoczął się bardzo wcześnie rano wycieczką terenową mającą na celu poznanie zachowań żubrów w stadach wolnościowych na terenie Puszczy Białowieskiej. Uczestnicy wyprawy odwiedzili trzy miejsca dokarmiania tych zwierząt - we wszystkich miejscach widziano żubry. Następnie zaprezentowano przybyłym zachowania żubrów w hodowli pokazowej na przykładzie rezerwatu pokazowego żubrów Białowieskiego Parku Narodowego. Ostatnim punktem programu było zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo-Leśnego w Białowieży.