24 stycznia 2008 roku miało miejsce ważne wydarzenie w Gminie Narew. Tego dnia, z inicjatywy proboszcza parafii rzymskokatolickiej w Narwi ks. Zbigniewa Niemyjskiego, odbył się zjazd sołtysów z dekanatów hajnowskiego, bielskiego i brańskiego.

Zjazd sołtysów w Gminie Narew 

Uroczystości rozpoczęły się w kościele rzymskokatolickim w Narwi, a otworzył je gospodarz - proboszcz parafii. Powitał on przybyłych sołtysów oraz innych zaproszonych gości wśród których znaleźli się min: starosta powiatu hajnowskiego Włodzimierz Pietroczuk, wicestarosta Jerzy Sirak, wójtowie gmin Wyszki i Brańsk oraz gospodarze Gminy Narew wójt Jakub Sadowski i przewodniczący rady gminy Eugenisz Dudzicz.

Zjazd sołtysów w Gminie Narew 

Po przywitaniu gości odbyła się uroczysta msza święta celebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Antoniego Dydycza. Podziękowania za przybycie i organizację spotkania sołtysów przekazali samorządowcy Gminy Narew.

 Zjazd sołtysów w Gminie Narew

Po zakończeniu mszy zebrani udali się na zwiedzanie firmy PRONAR, produkującej min. nowoczesne ciągniki i maszyny rolnicze. Prezentacji firmy dokonał jej właściciel Sergiusz Martyniuk. Zwiedzający mogli podziwiać min. dział montażu ciągników, czy też dział produkujący felgi.

Zjazd sołtysów w Gminie Narew 

Zjazd sołtysów zakończony został wspólnym spotkaniem opłatkowym w siedzibie firmy Pronar, podczas którego uczestnicy spotkania mogli złożyć sobie nawzajem życzenia noworoczne.

Zjazd sołtysów w Gminie Narew 

GALERIA ZDJĘĆ