12 stycznia 2009 roku w Gminie Narew odbyły się społeczne konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju, opracowywanej przez Lokalną Grupę Działania Puszcza Białowieska w ramach programu Leader.

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju 

Przybyłych na  spotkanie mieszkańców Gminy Narew przywitał Zastępca Wójta Gminy Narew Mariusz Żukowski, który przybliżył zebranym cel i charakter spotkania. Następnie głos zabrali Mirosław Stepaniuk - prezes stowarzyszenia LGD Puszcza Białowieska oraz Eugeniusz Kowalski - skarbnik stowarzyszenia. Prelegenci przedstawili zebranym cel opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju i działania jakie są możliwe do realizowania w ramach strategii i programu Leader. Mieszkańcy regionu (w tym Gminy Narew) oraz działające tu instytucje mogą poprzez Lokalną Grupę Działania Puszcza Białowieska  ubiegać się o dofinansowanie własnych projektów i pomysłów w ramach następujących działań zapisanych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013:

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
  • Odnowa i rozwój wsi
  • Małe projekty

Okres realizacji takiego projektu nie może być dłuższy niż dwa lata. Pierwszy termin naboru wniosków planowany jest w drugiej połowie roku 2009. Podczas spotkania mieszkańcy Gminy Narew pytali o możliwości realizacji różnych typów projektów przy dofinansowaniu właśnie z programu Leader, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

Spotkanie w Narwi odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew i było pierwszym spotkaniem konsultacyjnym Lokalnej Strategii Rozwoju. W najbliższych dniach podobne spotkania odbędą się w innych gminach należących do obszaru Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska".