Pronar, jeden z największych pracodawców w regionie, buduje nowe fabryki i planuje zatrudnienie ponad tysiąca nowych pracowników. Dynamiczny rozwój firmy to odpowiedź na potrzeby klientów i na wyzwania stawiane przez zagraniczną i krajową konkurencję, z którą Pronar z powodzeniem rywalizuje.

Pronar ma zakłady w kilku miejscowościach województwa podlaskiego: Narwi, Narewce i Strabli. Na początku 2012 roku zostanie otwarta kolejna fabryka w oddalonych od Narwi o 80 km Siemiatyczach. Już w styczniu pracę znajdzie tam około 200 osób, a docelowo w siemiatyckiej filii Pronaru ma być zatrudnionych ponad 800 pracowników.

Pronar buduje i zatrudnia 

Pronar dąży do specjalizacji produkcji w poszczególnych fabrykach. Specjalizacja pozwala m.in. na lepsze, kierunkowe szkolenie pracowników, a także na zwiększenie obrotów przedsiębiorstwa i obniżenie kosztów, co wpływa na niższe ceny wyrobów. W jej ramach w Siemiatyczach będą wytwarzane maszyny i urządzenia komunalne. Obecnie trwają prace wykończeniowe, a rozpoczęcie produkcji nastąpi po zakończeniu bardzo skomplikowanego montażu nowoczesnej lakierni kataforetycznej. Wagę jaką przywiązuje Pronar do rozwoju Siemiatycz i okolicznych miejscowości obrazują kolejne plany rozbudowy fabryki o 2.5-hektarową halę produkcyjną. Zakład będzie liderem na siemiatyckim rynku pracy, przyczyni się do zintensyfikowania rozwoju miasta oraz zmniejszenia bezrobocia.

Trwa rekrutacja pracowników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, m.in. w zawodach: ślusarz, lakiernik, spawacz, kontroler jakości. Poszukiwani są wciąż technolodzy, inżynierowie i handlowcy. Pronar oferuje bogaty pakiet socjalny (posiłki, szkolenia, podnoszenie kwalifikacji, mieszkania) i możliwość rozwoju zawodowego.

Pronar buduje i zatrudnia

W filii Pronaru w Narewce od sierpnia spawacze, ślusarze i mechanicy przechodzą szkolenia i przygotowują się do pracy w zakładzie w Siemiatyczach. W Narwi szkoli się kadra inżynierska, która będzie kierować zakładem. Obecnie w Siemiatyczach pracuje już ponad 50 pracowników, którzy przygotowują fabrykę do rozpoczęcia produkcji na dwóch lub trzech zmianach.

Kolejną inwestycję Pronar realizuje w Hajnówce (woj. podlaskie). Na obszarze około 10 ha powstaje nowa hala o powierzchni około 14 tys. m2. Znajdzie tu pracę ponad 300 osób, które będą obsługiwać nowoczesne maszyny, w tym obrabiarki CNC. Fabryka będzie również dysponowała nowoczesną automatyczną malarnią. Rozpoczęcie produkcji planowane jest w pierwszym kwartale 2012 r.

Budowa nowych fabryk Pronaru jest realizacją zamiaru prezesa Rady Właścicieli Sergiusza Martyniuka do stworzenia takich warunków pracy i płac, aby ludzie, którzy kilka lat temu wyjechali za granicę w poszukiwaniu zatrudnienia powrócili na Podlasie, gdzie znajdą doskonałe warunki pracy i dobre zarobki oraz możliwość realizacji swoich ambicji i marzeń.

Opracowanie materiału:
Joanna Wysocka - specjalista ds. PR firmy Pronar