12 stycznia 2011 roku odbył się w Narwi zjazd sołtysów z gmin należących do dekanatów hajnowskiego, bielskiego i brańskiego. Spotkanie sołtysów w Narwi zostało zorganizowane już po raz drugi z inicjatywy proboszcza parafii rzymskokatolickiej w Narwi ks. prałata Zbigniewa Niemyjskiego. W tegorocznym zjeździe uczestniczyło w sumie około 150 osób.

Zjazd sołtysów w Narwi 

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele w Narwi. Przybyłych licznie gości serdecznie powitał gospodarz i prboszcz parafii w Narwi. W tegorocznym zjeździe sołtysów uczestniczyli min. Starosta Powiatu Hajnowskiego Włodzimierz Pietroczuk, Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak, Wójt Gminy Hajnówka Olga Rygorowicz oraz Wójt Gminy Bielsk Podlaski Raisa Rajecka.

Zjazd sołtysów w Narwi 

Proboszcz parafii w Narwi powitał szczególnie Jego Ekscelencję ks. Biskupa Antoniego Dydycza, pod którego przewodnictwem celebrowana była uroczysta Msza Święta. Biskupa drohiczyńskiego powitali również gospodarze Gminy Narew: Wójt Andrzej Pleskowicz, Przewodniczący Rady Gminy Narew Ewa Urbanowicz oraz Sekretarz Urzędu Gminy Narew Mariusz Żukowski.

Zjazd sołtysów w Narwi 

Po zakończeniu nabożeństwa podziękowania za wspólną modlitwę i ciepłe słowa przekazali na ręce ks. biskupa sołtysi z Gminy Narew: Mirosław Szelengowicz oraz Halina Paszkiewicz.

Zjazd sołtysów w Narwi 

Wszyscy przybyli goście zostali zaproszeni do zwiedzenia zakładów firmy Pronar w Narwi, która produkuje min. nowoczesne ciągniki i maszyny rolnicze, przyczepy oraz sprzęt komunalny. Prezentacji firmy dokonał jej właściciel dyrektor Sergiusz Martyniuk.

Zjazd sołtysów w Narwi 

Zjazd sołtysów zakończony został wspólnym spotkaniem opłatkowym w siedzibie firmy Pronar, podczas którego uczestnicy spotkania mogli podzielić się opłatkiem i złożyć sobie nawzajem życzenia noworoczne.

GALERIA ZDJĘĆ