20 stycznia 2011 roku odbyła się w Białymstoku uroczysta gala, podczas której ogłoszono wyniki rankingu „Filary Biznesu 2010”. W tej edycji konkursu pierwsze miejsce w województwie podlaskim zajęła firma Pronar z Narwi.

Filary Polskiej Gospodarki to ranking przygotowywany przez dziennik "Puls Biznesu" i firmę konsultingową Pentor Research International. Zwycięzcy w poszczególnych województwach wskazywani są przez mieszkańców województw. Zwycięzców obecnego plebiscytu wskazywały też samorządy terytorialne. Jest to zestawienie firm stabilnych ekonomicznie i utożsamiających się z regionem, w którym prowadzą działalność.

Ranking firm w województwie podlaskim:

1. Pronar Narew
2. Spółdzielnia Mleczarska Mlekowita
3. Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol
4. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy
5. Maksbud Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe
6. Pfleiderer Grajewo
7. Moniecka Spółdzielnia Mleczarska
8. Metal-Fach
9. Firma Prywatna Koja Janina Konopka
10. Zakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy

Firmy wyróżnione jako Filary Polskiej Gospodarki cechują się stabilnością, mają znaczący udział w rozwoju regionu, umożliwiający rozwój przedsiębiorczości i jako pracodawcy, i jako wspierający oraz promujący zatrudnienie, a także, jako firmy zaangażowane w działaniu na rzecz społeczności lokalnej.

Pronar - Filar Biznesu 2010

Podczas uroczystej gali w Białymstoku obecni byli także samorządowcy Gminy Narew. Serdeczne gratulacje dla firmy Pronar przekazali min. Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz, Przewodniczący Rady Gminy Narew Ewa Urbanowicz, Sekretarz Urzędu Gminy Narew Mariusz Żukowski, radni gminy, a także ks. prałat Zbigniew Niemyjski.

Pronar - Filar Biznesu 2010

Na podstawie portalu Wrota Podlasia