17 listopada 2012 roku zespół Art Pronar z Narwi uczestniczył w Międzynarodowym Regionalnym Festiwalu „Spotkania artystyczne Grodno – Białystok”. Festiwal odbył się w Grodnie na Białorusi.

artpronar bialorus2012 01

Oprócz zespołu Art Pronar Podlasie reprezentowały min. takie zespoły jak Wasiloczki z Bielska Podlaskiego, czy Prymaki. Za udział w festiwalu oraz wkład w rozwijanie spuścizny kulturowej i zachowywanie narodowych tradycji zespół Art Pronar został nagrodzony pamiątkowym dyplomem uznania.

Dyplom dla zespołu Art Pronar

Opracowanie materiału - Jan Snarski