21 września 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń parom małżeńskim za długoletnie pożycie – Złote Gody. W tym roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał swoje odznaczenia 10 parom małżeńskim, które zamieszkują w naszej gminie.

Złote Gody w Gminie Narew

Uroczystość otworzył Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz, który powitał Jubilatów, ich rodziny i przyjaciół. Przybyłym parom małżeńskim obchodzącym w tym roku 50-lecie pożycia małżeńskiego Wójt złożył najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz długich lat życia. Następnie Wójt, Przewodnicząca Rady Gminy Narew Ewa Urbanowicz oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Narwi Lilla Chilimoniuk dokonali wręczenia odznaczeń, kwiatów oraz słodkich podarunków.

Złote Gody w Gminie Narew

W roku 2012 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał medale za długoletnie pożycie małżeńskie następującym parom z Gminy Narew:

  • Nadzieja i Włodzimierz Osipiuk (Gorodzisko)
  • Nadzieja i Jan Miniuk (Radźki)
  • Olga i Antoni Zabroccy (Lachy)
  • Nadzieja i Aleksander Bańkowscy (Nowiny)
  • Lidia i Mikołaj Lewczuk (Kutowa)
  • Olga i Mikołaj Oksieniuk (Janowo)
  • Nina i Mikołaj Janowscy (Doratynka)
  • Barbara i Mikołaj Daniluk (Tyniewicze Duże)
  • Walentyna i Włodzimierz Świętochowscy (Tyniewicze Duże)
  • Nina i Bazyli Kurianowicz (Narew)

Złote Gody w Gminie Narew 

Po wręczeniu odznaczeń i symbolicznej lampce szampana, życzenia Jubilatom złożyła Przewodnicząca Rady Gminy Narew, a także przybyli na uroczystość członkowie rodzin.

Złote Gody w Gminie Narew

Na zakończenie dla wszystkich gości zaśpiewał zespół „Świt” z Narwiańskiego Ośrodka Kultury.

GALERIA ZDJĘĆ